Sitemap English

Dự án xin cấp phép đầu tư khai thác mỏ than Cổ Kênh - Hải Dương


Được triển khai từ tháng 9/2013, sau khi được Bộ Công thương đưa vào quy hoạch khai thác, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV) đồng ý, ngày 7/4/2014 Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác mỏ than Cổ Kênh, Chí Linh, Hải Dương cho Công ty CP khoáng sản Kim Bôi.

Mỏ than Cổ Kênh có diện tích 7 Km2 nằm trên địa bàn hai xã An Lạc và Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Sau khi được Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác, SMIC đã tiến hành khoanh vùng khu vực xin cấp phép khai thác rộng 0,6 Km2 đã được thăm dò tỷ mỉ.

SMIC hiện đang tiếp tục triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ, tính lại trữ lượng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường và phục hồi môi trường để xin cấp phép khai thác.

Dự kiến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành thủ tục xin cấp phép khai thác, tháng 5/2015 sẽ hoàn thành công tác thuê đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, thiết kế khai thác và tháng 9/2015 sẽ đi vào khai thác.


Other news:

See all