Sitemap Vietnamese
LoginHome News

Dự án Đầu tư - Cải tạo - Vận hành - Chuyển giao nhà máy điện rác 22,5 MWh


Sau một thời gian khảo sát, nghiên cứu, từ tháng 2/2014, SMIC bắt đầu triển khai dự án đầu tư cải tạo - vận hành - chuyển giao nhà máy nhiệt điện 22,5 MW tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Tuyên Quang do Công ty CP giấy An Hòa làm chủ đầu tư. 

Hệ thống sản xuất điện 22,5 MW của Nhà máy bột giấy tại Tuyên Quang do Công ty CP giấy An Hòa làm chủ đầu tư theo thiết kế ban đầu sử dụng dầu nặng (FO) và sinh khối (mùn cưa, vỏ cây), tỷ lệ 80/20 để phát điện. Từ khi đi vào sản xuất đến nay, hệ thống này phải dừng hoạt động do chi phí đốt bằng dầu FO quá lớn, việc sản xuất điện không đem lại hiệu quả kinh tế.

Dự án đầu tư cải tạo - vận hành - chuyển giao hệ thống sản xuất điện 22,5 MW trên sẽ thực hiện việc cải tạo lò hơi của hệ thống phát điện để chuyển đổi từ đốt bằng dầu nặng (FO) và sinh khối (mùn cưa, vỏ cây) sang đốt bằng than và sinh khối nhằm đem lại hiệu quả kinh tế khi phát điện.

Sau khi hoàn thành ký kết hợp đồng đầu tư cải tạo - vận hành - chuyển giao với Công ty CP giấy An Hòa và ký hợp đồng EPC tổng thầu với nhà thầu Trung Quốc, công việc đầu tư cải tạo sẽ được thực hiện trong thời gian 6 tháng, dự kiến đầu tháng 1/2015 sẽ hoàn thành bắt đầu chạy thử và hòa đồng bộ và phát điện. Sau khi cải tạo và phát điện thành công, thời gian vận hành nhà máy để thu hồi vốn sẽ là 6 năm, sau đó bàn giao lại cho chủ đầu tư.


Other news:

See all