Sitemap Vietnamese
LoginCty luật SMIC
Home Giới thiệu

Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn

Nơi hội tụ những năng lực cá nhân tự chủ làm việc để hiện thực hóa ước mơ.

Sứ mệnh

Duy trì tầm nhìn toàn cầu hỗ trợ khách hàng bảo vệ các thành quả kinh doanh, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giá trị

Các cá nhân suất sắc cống hiến mang lại giá trị cho khách hàng.
Kinh nghiệm và tri thức quốc tế hỗ trợ khách hàng phát triển kinh doanh.
Tin tưởng và trách nhiệm trong mọi mối quan hệ.

Chuẩn mực

Bảo vệ tối đa lợi ích khách hàng.
 Nỗ lực thiết lập môi trường làm việc hài hòa.
 Luôn ghi nhận thành quả của mọi nỗ lực.

Năng lực cốt lõi

Kiếm thức và kinh nghiệm

Đầu tư (cấp phép đầu tư, mua bán doanh nghiệp, quản lý dự án, quản lý đầu tư)
Pháp luật kinh doanh (doanh nghiệp, đầu tư, bất động sản, tài chính, sở hữu trí tuệ, thuế, thương mại, hợp đồng)
Quản lý chất lượng (chiến lược, cấu trúc, hệ thống, nhân sự, kỹ năng, phương pháp)

Phương pháp và công cụ

TQM
QCDMSE
5S, 5W2H, Ho-Ren-So, 3M, 3R
DST-PDCA, CAP-Do, QC
Cải tiến liên tục (KAIZEN), Balanced Scorecard

 

Luật sư & Chuyên gia

 

Các chuyên gia tư vấn của SMIC là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều dự án khác nhau: tài chính, bất động sản, xi măng, điện, giấy, bao bì, điện tử, phụ tùng ô tô - xe máy..., giáo dục & đào tạo. Với những dự án như vậy, họ sở hữu nhiều lợi thế khác biệt nhờ sự am hiểu sâu sắc về kinh doanh và thị trường cũng như nhờ chuyên môn của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Khách hàng

     

SMIC đã làm việc với rất nhiều công ty đã phát triển thịnh vượng và cả những công ty nhỏ mới thành lập, biến tầm nhìn và mục tiêu của họ trở lên thiết thực. Trong hơn 10 năm hoạt động, SMIC đã cung cấp dịch vụ tới hàng nghìn khách hàng. Mối quan hệ lâu dài với khách hàng phát triển không ngừng là bằng chứng thiết thực cho các tiêu chuẩn cao trong hoạt động và cho cam kết của chúng tôi đối với sự thành công của khách hàng.